top of page

VIEW

VIEW

MICHIEL VAN DAM

Travel Reporter

Da’s lang geleden! Met de Val van de Muur scheurde in 1989

het IJzeren Gordijn open dat Oost van West scheidde.

Nederlandse tijdschriften zochten naar iemand die met kennis

van zaken over het Oostblok kon berichten. Ik was hun man.

Buiten Oost-Europa ontdekte ik in de jaren tachtig ook Portugal

en Afrika, passies die daarna alleen sterker zijn geworden.

Inspiratie wordt nog steeds rijkelijk geleverd door landschappen, mensen, voedsel&dranken, aangevuld met klassiekers als

Odysseus en andere reisbeschrijvingen. Gekruid met songteksten,

reclames en andere moderne accenten. En vleugjes uit schelmenromans en stripverhalen, want er moet ook gelachen worden, onderweg in de verhalen.

 

Wow! Is it really that long ago? In 1989 the Berlin Wall came tumbling down and in its fall it tore open the Iron Curtain that seperated East from West.

Magazines in The Netherlands suddenly needed someone who

knew about Eastern Block countries to write articles for them.

I was their man. Apart from Eastern Europe I also discovered Portugal and Africa in the eighties, passions that have only grown

stronger since then. Inspiration is still richly endowed by landscapes, people, food&drink, supplemented by classics like Ulysses and other travelogues. Seasoned by song texts, advertisments and other modern accents. And whiffs from

picaresque novels and comic books, because there should also be laughter, along the storylines.

Try out 02.jpg
bottom of page